JRP HOME รับตรวจบ้าน ตรวจสอบบ้าน ตรวจคอนโด ตรวจอาคาร ตรวจรับคอนโด ตรวจรับบ้านก่อนโอนกรรมสิทธิ์

                       
                         
                        การนัดเข้าตรวจบ้าน
                        1. แจ้งวัน-เวลาเข้าตรวจ (ล่วงหน้า)
2. ชื่อโครงการ, พื้นที่ใช้สอยกี่ตารางเมตร, ประเภทบ้าน เช่น บ้านเดี่ยว, บ้านแฝด, ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น, ทาวน์โฮม 3 ชั้น
3. ทาง JRP Home แจ้งคอนเฟริมวันและเวลากลับ (ผ่านโทรศัพท์, Line)
4. ดำเนินการตรวจสอบตามขั้นตอนด้านล่าง โดยใช้เวลาเฉลี่ย 2-4 ชั่วโมง
5. ตรวจเสร็จสรุปรายการให้ลูกค้าทราบหน้างาน
หมายเหตุ : ในวันตรวจทางลูกค้าต้องแจ้งให้ทางโครงการจัดเตรียมไฟ-น้ำ ล่วงหน้า (กรณียังใช้ไฟโครงการ) 
                          
                          
                        การส่งรายงานการตรวจบ้านของลูกค้า
                        การตรวจครั้งที่ 1 เล่มรายงานตรวจบ้านใช้เวลาจัดทำ 3-4 วัน ไม่นับวันตรวจ โดยจะขอข้อมูลชื่อ-สกุล และอีเมล์จัดส่งในวันตรวจบ้าน หากทางโครงการต้องการขอเล่มรายงานขอให้แจ้งอีเมล์วันตรวจด้วย

การตรวจครั้งที่ 2 เล่มรายงานตรวจบ้านใช้เวลาจัดทำ 1-2 วัน ไม่นับวันตรวจ หากมีรายการเพิ่มเติมใหม่ ทางเราจะถ่ายรูปและรวมไปในรายงาน

                          
                         
                         
                        รายละเอียดการตรวจสอบบ้าน 4 ส่วน ดังนี้ 
                          
                        1. งานใต้หลังคา  
                        - ตรวจสอบการมุงหลังคาและโครงหลังคา 
- ตรวจสอบระบบไฟใต้หลังคา
- ตรวจสอบการติดตั้งแผ่นสะท้อนความร้อน
- ตรวจสอบผนังกั้นระหว่างแปลง (เฉพาะทาวน์เฮ้าส์)

                          
                         2. งานระบบไฟฟ้า
                        - ตรวจสอบงานติดตั้งตู้โหลดเซ็นเตอร์
- ตรวจสอบปลั๊กไฟทุกจุด
- ตรวจสอบสวิทซ์ไฟแสงสว่างทุกจุด
- ตรวจสอบสายไฟน้ำอุ่นทุกจุด
 
   
                          
                        3. งานตรวจสถาปัตย์ภายใน-ภายนอก 
                        - ตรวจการปูพื้นลามิเนต
- ตรวจการปูพื้นกระเบื้องพื้น 
- ตรวจการติดตั้งฝ้าเพดาน
- ตรวจงานติดตั้งบันได-ราวบันได 
- ตรวจสอบการทาสีผนัง 
- ตรวจสอบงานประตู-หน้าต่าง
ตรวจสอบงานรั้วปูน-รั้วเหล็กรอบบ้าน
    
                           
                         4. งานสุขาภิบาล  
                       
- ตรวจอุปกรณ์-สุขภัณฑ์ ภายในห้องน้ำทั้งหมด และปั้มน้ำ
- ตรวจการระบายน้ำห้องน้ำ และเฉลียงทุกจุด 
- ตรวจการระบายน้ำซิงค์ล้างจาน
- ตรวจการระบานน้ำถังบำบัด, ถังดักไขมัน และบ่อพักทุกจุด
 
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           

JRP HOME รับตรวจบ้าน ตรวจสอบบ้าน ตรวจคอนโด ตรวจอาคาร ตรวจรับคอนโด ตรวจรับบ้านก่อนโอนกรรมสิทธิ์

JRP HOME รับตรวจบ้าน ตรวจสอบบ้าน ตรวจคอนโด ตรวจอาคาร ตรวจรับคอนโด ตรวจรับบ้านก่อนโอนกรรมสิทธิ์

JRP HOME รับตรวจบ้าน ตรวจสอบบ้าน ตรวจคอนโด ตรวจอาคาร ตรวจรับคอนโด ตรวจรับบ้านก่อนโอนกรรมสิทธิ์

JRP HOME รับตรวจบ้าน ตรวจสอบบ้าน ตรวจคอนโด ตรวจอาคาร ตรวจรับคอนโด ตรวจรับบ้านก่อนโอนกรรมสิทธิ์

JRP HOME รับตรวจบ้าน ตรวจสอบบ้าน ตรวจคอนโด ตรวจอาคาร ตรวจรับคอนโด ตรวจรับบ้านก่อนโอนกรรมสิทธิ์

JRP HOME รับตรวจบ้าน ตรวจสอบบ้าน ตรวจคอนโด ตรวจอาคาร ตรวจรับคอนโด ตรวจรับบ้านก่อนโอนกรรมสิทธิ์

JRP HOME รับตรวจบ้าน ตรวจสอบบ้าน ตรวจคอนโด ตรวจอาคาร ตรวจรับคอนโด ตรวจรับบ้านก่อนโอนกรรมสิทธิ์
รับตรวจบ้าน ตรวจสอบบ้าน ตรวจคอนโด ตรวจอาคาร ตรวจรับคอนโด ตรวจรับบ้านก่อนโอนกรรมสิทธิ์ รับตรวจบ้านตรวจสอบบ้านตรวจคอนโดตรวจอาคารตรวจรับคอนโดตรวจรับบ้านก่อนโอนกรรมสิทธิ์ รับตรวจบ้านตรวจสอบบ้านตรวจคอนโดตรวจอาคารตรวจรับคอนโดตรวจรับบ้านก่อนโอนกรรมสิทธิ์ รับตรวจบ้านตรวจสอบบ้านตรวจคอนโดตรวจอาคารตรวจรับคอนโดตรวจรับบ้านก่อนโอนกรรมสิทธิ์

  สถิติคนเข้าชมเว็บ
120059