หมายเหตุ                    
1. หากพื้นที่เกินกว่าที่กำหนดสามารถโทรสอบถามเจ้าหน้าที่ 
2. รายงานมีรูปถ่ายแนบทุกรายการชัดเจนเข้าใจง่าย 
3. การนัดหมายเข้าตรวจงานมีเก็บมัดจำ 1,000 บาท
4. รับตรวจงานต่างจังหวัดโดยค่าใช้จ่ายสามารถโทรสอบถามที่เจ้าหน้าที่
5. สามารถขอตัวอย่างรายงานการตรวจที่เจ้าหน้าที่ได้